Skip to main content

Bedriften

Ballangen Sjøfarm er et oppdrettsselskap som årlig produserer 10.000 tonn laks i Ofotfjorden, i Evenes og Narvik kommune. Selskapets 56 engasjerte ansatte, er en av de viktigste nøkkelfaktorene for at den videre utvikling skal være positiv og gi langsiktig vekst.

Her er noen filmer som sier litt om oss:

Bedriften: https://drive.google.com/file/d/1daHiCZQR2CvKnVj6IKYiWKGlmvqpuKWN/view
Ansatte: https://drive.google.com/file/d/1I_bHgaViNLtFtATPeWIn6v8K62xJA7qd/view
Miljø: https://drive.google.com/file/d/1W2Tkd0Gy3h1_G4jU2zKsNZc4vDVsHFVV/view
aaaaaaaa

Lokalt engasjement

Vi sponser lag og foreninger i kommunen med kr 500.000,- pr år. Vi er godkjent lærebedrift med 3 lærlinger, og 25 av våre ansatte har relevante fagbrev.

Ringvirkningsanalyse

I samarbeid med KPB har vi fått laget en ringvirkningsanalyse som viser at vi bidrar til stor aktivitet og sysselsetting også i annet næringsliv, både i nærområdet og ellers i landet. Trykk på lenken for mer informasjon: Ringvirkninger Ballangen Sjøfarm

Samarbeidspartnere

Hovedleverandør smolt:
Cermaq Norway

Hovedleverandør fôr:
Skretting

Eiere

Ballangen Utvikling as 40%
Cermaq Norway as 60%

Styret

Styreleder: Wiggo Knutsen
Nestleder: John Gunnar Glørstad
Styremedlem: Vibeke Lund
Styremedlem: Truls Hansen                                                                                                                                                                                          Styremedlem: Kristin Vibeke Hurum                                                                                                                                                                      Ansattrepresentant: Andreas Framvik

Vara til representanter fra Ballangen Utvikling: Tor Harder Johansen                                                                                                                                Vara ansattrepresentant: Patrick Storfjell