Bedriften

Ballangen Sjøfarm er et oppdrettsselskap som årlig produserer 10.000 tonn laks i Ofotfjorden, i Evenes og Narvik kommune. Selskapets 47 engasjerte ansatte, er en av de viktigste nøkkelfaktorene for at den videre utvikling skal være positiv og gi langsiktig vekst.

Lokalt engasjement

Vi sponser lag og foreninger i kommunen med kr 400.000,- pr år. Vi er godkjent lærebedrift med 2 lærlinger, og 22 av våre ansatte har relevante fagbrev.

Samarbeidspartnere

Hovedleverandør smolt:
Cermaq Norway
Hovedleverandør fôr:
Biomar

Eiere

Ballangen Holding as (36 %)
Ballangen Utvikling as (34 %)
Cermaq Norway as (30 %)

Styret

Styreleder: Wiggo Knutsen
Nestleder: Svein Bakke
Styremedlem: Ottar Bakke
Styremedlem: Truls Hansen                                                                                                                                                                                          Styremedlem: John Gunnar Glørstad                                                                                                                                                                            Styremedlem: Tor Harder Johansen                                                                                                                                                                  Ansattrepresentant: Andreas Framvik