Bedriften

Ballangen Sjøfarm er et oppdrettsselskap som årlig produserer 10.000 tonn laks i Ofotfjorden, i Evenes og Narvik kommune. Selskapets 41 engasjerte ansatte, er en av de viktigste nøkkelfaktorene for at den videre utvikling skal være positiv og gi langsiktig vekst.

Lokalt engasjement

Vi sponser lag og foreninger i kommunen med kr 300.000,- pr år. Vi er godkjent lærerbedrift og 20 av våre ansatte har fagbrev.

Samarbeidspartnere

Hovedleverandør smolt:
Cermaq Norway
Hovedleverandør fôr:
Biomar

Eiere

Ballangen Holding as (36 %)
Ballangen Energi as (34 %)
Cermaq Norway as (30 %)

Styret

Styreleder: Wiggo Knutsen
Styremedlem: Ottar Bakke
Styremedlem: Truls Hansen
Styremedlem: Svein Bakke                                                                                                                                                                                              Styremedlem: John Gunnar Glørstad                                                                                                                                                                            Styremedlem: Tor Harder Johansen                                                                                                                                                                  Ansattrepresentant: Ståle Oddvar Johnsen