Bedriften

Ballangen Sjøfarm er et oppdrettsselskap som årlig produserer 10.000 tonn laks i Ofotfjorden, i Evenes og Narvik kommune. Selskapets 49 engasjerte ansatte, er en av de viktigste nøkkelfaktorene for at den videre utvikling skal være positiv og gi langsiktig vekst.

Her er noen filmer som sier litt om oss:

Bedriften: https://drive.google.com/file/d/1daHiCZQR2CvKnVj6IKYiWKGlmvqpuKWN/view
Ansatte: https://drive.google.com/file/d/1I_bHgaViNLtFtATPeWIn6v8K62xJA7qd/view
Miljø: https://drive.google.com/file/d/1W2Tkd0Gy3h1_G4jU2zKsNZc4vDVsHFVV/view
aaaaaaaa

Lokalt engasjement

Vi sponser lag og foreninger i kommunen med kr 500.000,- pr år. Vi er godkjent lærebedrift med 2 lærlinger, og 22 av våre ansatte har relevante fagbrev.

Ringvirkningsanalyse

I samarbeid med KPB har vi fått laget en ringvirkningsanalyse som viser at vi bidrar til stor aktivitet og sysselsetting også i annet næringsliv, både i nærområdet og ellers i landet. Trykk på lenken for mer informasjon: Ringvirkninger Ballangen Sjøfarm

Samarbeidspartnere

Hovedleverandør smolt:
Cermaq Norway
Hovedleverandør fôr:
Skretting

Eiere

Ballangen Holding as (36 %)
Ballangen Utvikling as (34 %)
Cermaq Norway as (30 %)

Styret

Styreleder: Wiggo Knutsen
Nestleder: Svein Bakke
Styremedlem: Ottar Bakke
Styremedlem: Truls Hansen                                                                                                                                                                                          Styremedlem: John Gunnar Glørstad                                                                                                                                                                            Styremedlem: Tor Harder Johansen                                                                                                                                                                  Ansattrepresentant: Andreas Framvik