2024

12. januar fikk vi landstrøm til Kvernes

I mai solgte Ballangen Holding seg ut av selskapet

2023

MS Frøya som er en NabCat 1480 Hybrid ble levert i mars. Leverandøren er Moen Marin AS.

NHO Nordland kåret Ballangen Sjøfarm til månedens bedrift mars 2023.

I april fikk vi en ny Polarcirkel båt, MS Halvard og en ny fôrflåte som har fått navnet Midgard.

I oktober ble facebook siden vår lansert.

 

2022

På våren tok vi for første gang i bruk luselasere på lokalitet Jevik.

Kaianlegget på Fornes kom endelig på plass og ble tatt i bruk

2021

Våren: Ble sertifisert etter ASC standardene (Aquaculture Stewardship Council).

Høsten: Tilvekstsenteret åpnet.

2020

Nytt administrasjons- og verkstedbygg på Fornes ble ferdig høsten 2020

2019

Alle anleggene våre ble kraftig angrepet av giftalgen som kom inn Ofotfjorden i mai 2019. Det meste av fisken døde.

I oktober fikk vi to nye Polarcirkel båter, MS Daniel og MS Knut.

2017

Ble GlobalG.A.P Sertifisert

2016

Søknad om fire utviklingskonsesjoner

2014

Søknad om etablering smoltanlegg.

2013

Intensivering av arbeide med etablering av smoltanlegg. Investering i flåte og andre driftsmiddler på kr. 28. mill

2012

Kjøpte 10% av aksjene i Taste of North

2011

Avtale om samdrift i Ofoten med Mainstream

2010

Kjøp av eiendom for landanlegg til smoltanlegg

2009

Tildelt konsesjon nr 2. Mainstream kjøper ut tre 10% eiere.

2008

Søknad om ny konsesjon.

2007

Utbygging av landanlegg.

2006

Satte ut første generasjon av ørret.

2005

Godkjent som lærerbedrift.

2004

Søknad om en ekstra konsesjon til, avslag.

2003

Satte ut fisk 23. Juni 2003, 130 000 stk. Drift og investeringsbudsjett på kr 20 mill.

2002

Tillatelse til produksjon tildelt 18. Nov. 2002

2001

Eiersammensetning: Ballangen Holding 36%, Ballangen Energi 34%, Meland Eiendom 10%, Aquamed 10%, Straumar 10%.
Planfase, utredning etablering av settefiskanlegg.
Søkte konsesjon for produksjon av laks og ørret.