Category

Sponsing

NOFIR – et renere kystmiljø 2017

By | Sponsing

Vi tar ansvar for miljøet og leverte inn 13 794 kg kassert tauverk slik at de kan gjenvinnes.

Leveransen i 2017 førte til en total miljøgevinst på:

  • redusert oljeforbruk 23 450 kg.
  • redusert CO2 utslipp 49 658 kg.

NOFIR – et renere kystmiljø 2016

By | Sponsing

Vi tar ansvar for miljøet og leverte inn 15 556 kg kasserte nøter slik at de kan gjenvinnes.

Leveransen i 2016 førte til en total miljøgevinst på:
– redusert oljeforbruk 26 445 kg.
– redusert CO2 utslipp 56 002 kg.