Category

Sponsing

Tur i Jan Baalsrud’s fotspor

By | Sponsing

Vi er med på å støtte arrangementet til Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NIVO) avdeling Ofoten som arrangerer tur for medlemmene sine. Programmets innhold er flukten til Jan Baalsrud.

De skal blant annet legge ned krans på minnebautaen på Rebbenesøya og i Tromsø, fottur til Lyngdalshytta, omvisning på Baalsrudmuseet, bekransning på Jan Baalsrud’s gravsted i Manndalen, fottur til Baalsrudhula og besøk til «Hotel Savoy».

For mer informasjon om Jan Baalsrud:

https://www.visit-lyngenfjord.com/no/attraksjoner/kultur-og-museum/p%C3%A5-sporet-av-jan-baalsrud

https://snl.no/Jan_Baalsrud

Tulipaner til beboerne på Ballangen Sykehjem

By | Sponsing

Som tidligere er vi med på å støtte den veldig viktige jobben som Lions Club Ballangen gjør ved å kjøpe tulipaner til beboerne på Ballangen Sykehjem.

Årets tulipanaksjon har slagordet: «Det er bedre å bygge barn enn å reparere voksne». Støtten er øremerket holdningsskapende og rusforebyggende arbeid blant barn og unge.

Gull sponsor Team Rynkeby

By | Sponsing

Vi støtter Team Rynkeby og er med på laget i kampen mot barnekreft. I 2022 kunne Team Rynkeby Arctic bidra med 1,4 millioner kroner til Barnekreftforeningen og forskning på barnekreft.

NOFIR – et renere kystmiljø 2020

By | Sponsing

Vi tar ansvar for miljøet og leverte inn 25 064 kg kassert tauverk og nøter slik at de kan gjenvinnes.

Leveransen i 2020 førte til en total miljøgevinst på:

  • redusert oljeforbruk 25 064 kg.
  • redusert CO2 utslipp 25 064 kg.

Støtte til andeløpet

By | Sponsing

Vi støtter Lions Club Ballangen ved å kjøpe lodd til årets andeløp.

Lions Club Ballangen gjør en fantastisk jobb i nærområdet og støtter flere aktører med utstyr og en håndsrekning.