Category

Sponsing

Ballangen Turn på World Gymneastrada 2023

By | Sponsing

Juniortroppen til Ballangen Turn deltok med 14 turnere og 3 reiseleder på World Gymneastrada i Amsterdam i måned skiftet juli og august. De hadde 3 oppvisninger i en fellestropp med totalt 160 turnere fra Norge. Det var 19 000 deltakere fra hele verden, hvor Norge stilte med 500 turnere.

Vi bidro med støtte slik at disse flinke turnerne fikk muligheten til å oppleve dette.

Rusfritt 16. mai arrangement

By | Sponsing

Tradisjon tro arrangerte 10. klassen m/foreldre rusfritt 16. mai arrangement for elevene på ungdomstrinnet ved Ballangen Skole.

Dette er et positivt rusforebyggende tiltak for ungdommen i Ballangen. For at elevene skal holde seg til arrangementet blir det under hele kvelden lagt opp til trekning av premier på inngangsbilletten. Den som har det heldige vinnerloddet, må avlegge alkotest før premien deles ut.

Vi sponset årets to hovedpremier som var gavekort på MX sport i Ballangen. De heldige vinnerne ble Mikael i 8. klasse og Aurora i 10. klasse. Vi gratulerer de begge to og håper premien falt i smak.

Tulipaner til beboerne på Ballangen Sykehjem

By | Sponsing

Vi støtter den veldig viktige jobben som Lions Club Ballangen gjør for samfunnet. I år som veldig mange år tidligere har vi bidratt med å kjøpe tulipaner fra Lions og gitt de i gave til beboerne på Ballangen Sykehjem. 37 buketter har pyntet opp de forskjellige rommene på sykehjemmet.

 

Tur i Jan Baalsrud’s fotspor

By | Sponsing

Vi er med på å støtte arrangementet til Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NIVO) avdeling Ofoten som arrangerer tur for medlemmene sine. Programmets innhold er flukten til Jan Baalsrud.

De skal blant annet legge ned krans på minnebautaen på Rebbenesøya og i Tromsø, fottur til Lyngdalshytta, omvisning på Baalsrudmuseet, bekransning på Jan Baalsrud’s gravsted i Manndalen, fottur til Baalsrudhula og besøk til «Hotel Savoy».

For mer informasjon om Jan Baalsrud:

https://www.visit-lyngenfjord.com/no/attraksjoner/kultur-og-museum/p%C3%A5-sporet-av-jan-baalsrud

https://snl.no/Jan_Baalsrud

Tulipaner til beboerne på Ballangen Sykehjem

By | Sponsing

Som tidligere er vi med på å støtte den veldig viktige jobben som Lions Club Ballangen gjør ved å kjøpe tulipaner til beboerne på Ballangen Sykehjem.

Årets tulipanaksjon har slagordet: «Det er bedre å bygge barn enn å reparere voksne». Støtten er øremerket holdningsskapende og rusforebyggende arbeid blant barn og unge.