Skip to main content

Prosjekt Nordland 2026 (N-2026)

Prosjekt Nordland 2026 (N-2026)

Anadrom er en veldedig stiftelse som arbeider for mer vill laksefisk i elver og vassdrag, gode opplevelser for fiskere og andre langs vassdragene, og økt verdiskaping i lokalsamfunnene. Målet er at stiftelsen skal være engasjert i 180 vassdrag i Nordland fylke innen utgangen av 2026. Vi er en av de mange oppdrettsselskapene som bidrar med finansiering av prosjektet.

Les mer i framdriftsrapporten for Prosjekt Nordland 2026 (N-2026) pr. 31.12.23: Anadrom – Framdriftsrapport for N-2026 – 2023