Årets bedrift i Ofoten

Årets bedrift i Ofoten

Indeks Nordland har kåret oss til årets bedrift i Ofoten.

Høy vekst i omsetning de siste tre årene, meget god soliditet og lønnsomhet, vekst i sysselsetting, samfunnsengasjement og de betydelige ringvirkningene vi skaper er noen av tingene som de trekker fram. Du kan lese hele rapporten her (årets bedrifter er presentert på side 42 og 43): http://ballangensjofarm.no/wp-content/uploads/2024/03/IndeksNordland2023.pdf