Øvelse Pundsvik

Øvelse Pundsvik

Vi gjennomførte beredskapsøvelse rømming og brann øvelse i Pundsvik.

Under rømmingsdelen fikk de 4 hendelser å forholde seg til og som de fortløpende måtte ta stilling til:

  • Det hadde vært en kortvarig liten storm fra øst dagen før og deltakerne skulle i den forbindelse vurdere situasjonen med tanke på rømming.
  • Et hasterhjul har løsnet og ligger inntil notveggen på den ene siden mot vest, samt fôrslangen har løsnet fra spreder og ligger i driv inne i merden.
  • Tilvekstsenteret melder om tre torsk i merden hvor nevnte hamsterhjul og fôrslange har løsnet
  • Under inspeksjon finner de tre hull på ca. 15×15 cm mellom to stolper like under vannlinjen på den vestlige siden av merden

Under brann øvelsen ble kaldlager røyklagt og flåten måtte evakueres. De fikk oppleve hvordan det er å orientere seg i et røykfylt og mørkt rom.