Skip to main content

Kick off Pundsvik I

Kick off Pundsvik I

I dag gjennomføres det kick off for lokalitet Pundsvik I.

Her gjennomgås blant annet:

  • Evaluering av forrige generasjon
  • Produksjonsplaner
  • Planer for generasjonen
  • Bemanning
  • Lokalspesifikke mål
  • Planer rundt fôring
  • HMS
  • Kvalitet

Utsett av første smolt for denne generasjonen er planlagt 1. desember.