Informasjonsmøte lokalitet Jevik

Informasjonsmøte lokalitet Jevik

Onsdag 6. desember kl. 18.00 inviteres alle som har felles interesser i området rundt lokalitet Jevik i Narvik kommune til informasjonsmøte på Fornes.

Alle brukere av nærområdet, naboer, lag og foreninger, interesseorganisasjoner og næringsutøvere, samt kommunen inviteres til å delta på møtet.

Hensikten med møtet er å informere om bedriften og dens produksjon som foregår ved lokalitet Jevik. Vi ønsker å opprette en dialog med de som måtte ha felles interesser i de områder vi har virksomhet.

Deltakerne oppfordres til å komme med innspill og spørsmål til møtet i forkant via e-post.

Påmelding/innspill: mail: kentdavid@ballangensjofarm.no eller mobil: 916 29 126

Frist for påmelding: 03.12.23

Agenda:

  • Åpning av møtet
  • Kort presentasjon av Ballangen Sjøfarm
  • Miljøundersøkelser
  • Parasittkontroll og behandlinger
  • Ballangen Sjøfarm sine rutiner for innkommende klager
  • Presentasjon av ASC standarden
  • Spørsmål fra deltakerne