Besøk fra Ofoten Brann IKS

Besøk fra Ofoten Brann IKS

20.11.19 hadde vi invitert ledere fra Ofoten Brann IKS til å besøke oss.
Formålet var å gjøre dem kjent med våre lokaliteter og ledere, slik at vi sammen kunne vurdere utfordringer og muligheter rundt brannsikkerhet hos oss.
Resultatet ble en givende og lærerik dag for begge parter, der grunnlaget for gode innsatsplaner ble lagt
Fra venstre:
Kolbjørn Ingvaldsen seksjonsleder/operativ avdeling
Arnt Livelten Varabrannsjef/leder operativ avdeling
Svein Sommerseth branninspektør
Knut-Inge Nicolaysen Driftsleder