Ballangen Sjøfarm A/S og Cermaq Norway A/S går for gull