Skip to main content
Miljø
Lokalitetene i Ofotfjorden i er unik i oppdrettssammenheng og gir svært gode oppvekstvilkår for laksen med miljømessig gevinst og bedre fiskehelse. Sterk strøm, og stor vannutskifting legger tilrette for optimale forhold både for fisk og miljø.
Lokalt engasjement
Vi sponser lag og foreninger i kommunen med kr 500.000,- pr år.
Bedriften
Ballangen Sjøfarm er et oppdrettsselskap som årlig produserer 10.000 tonn laks i Ofotfjorden, i Evenes og Narvik kommune. Selskapets 56 engasjerte ansatte, er en av de viktigste nøkkelfaktorene for at den videre utvikling skal være positiv og gi langsiktig vekst.