Skip to main content

Jevik (26495)

Jevik (26495)

Kapasitet
7000 tonn
Kommune
Narvik

Lokaliteten ligger i Narvik kommune og har en total kapasitet på 7000 tonn.