Åpenhetsloven

Lovens formål er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold med produksjon av produkter og levering av tjenester. Videre skal loven sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter jobber med dette.

Offentlig redegjørelse og informasjon

Ballangen Sjøfarm AS vil hvert år offentliggjøre en rapport i tråd med kravene i Åpenhetsloven. Rapporten vil bli publisert på denne siden.

Prosedyre

Ballangen Sjøfarm AS har en prosedyre for hvordan selskapet forankrer arbeidet med menneskerettigheter og anstendige forhold. Prosedyren omfatter selskapets arbeid for oppfyllelse av kravene som stilles i Åpenhetsloven og beskriver hvordan selskapet gjennomfører sin aktsomhetsvurdering og vurdering av tiltak.

Prosedyren inneholder også informasjon om selskapets varslingskanaler og klagemekanismer som skal bidra til å avdekke negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold knyttet til selskapets aktivitet, og hvordan slik informasjon følges opp.

Prosedyren er kommunisert til selskapets ansatte og ligger tilgjengelig på selskapets hjemmeside.

Ballangen Sjøfarms prinsipper for leverandøratferd

Det er utarbeidet et dokument med tittel Ballangen Sjøfarms prinsipper for leverandøratferd som lister opp selskapet krav og forventninger til leverandørene.

Dokumentet stiller krav innenfor følgende temaer:

  • Nasjonale lovverk
  • Menneskesrettigheter
  • Arbeidstakers rettigheter
  • HMS
  • Anti-korrupsjon
  • Ytre miljø
  • Matsikkerhet og kvalitet
  • Styringssystemer
  • Implementering

Det stilles krav til utvalgte leverandører at de bekrefter etterlevelse og implementering gjennom signert erklæring. Vurderingen av hvilke leverandører som velges ut gjøres fortløpende med bakgrunn i risiko og aktsomhetsvurdering.