Driftsleder matfisk

Driftsleder matfisk

Ballangen Sjøfarm AS er et oppdrettsselskap som årlig produserer 10.000 tonn laks i Ofotfjorden. Selskapet driver samdrift med Cermaq Norway og har med sine 29 engasjerte ansatte solid økonomi. Bedriftens arbeidstakere er en av nøkkelfaktorene for at den videre utvikling skal være positiv og gi langsiktig vekst. Bedriften er i vekst og vi planlegger utbygging av eget smoltanlegg, samt at vi nå etablerer nytt administrasjons- og verkstedbygg.

Ballangen er et naturskjønt område med rike muligheter for friluftsliv, jakt og fiske. Kommunen, og de mange lag og foreninger tilbyr blant annet flerbrukshall, ny svømmehall og ny skole, meget gode idrettsanlegg med kunstgressbaner, skianlegg og innendørs miniatyrskytebane. Ballangen er sentralt lokalisert med 40 minutter til Narvik by.

 

Driftsleder matfisk

Ballangen Sjøfarm AS er i vekst og søker dyktig driftsleder til bedriftens matfisklokaliteter i Ofoten. Vi søker deg som innehar kombinasjonen av gode lederegenskaper og solid fagkunnskap innen havbruk. Som driftsleder vil du ha en jobb som vil kreve stort engasjement, og som vil gi deg muligheten til faglig og personlig utvikling. Stillingen er underlagt daglig leder.

 

Arbeidsoppgaver

 • Organisere, lede og kontrollere den daglige driften på tildelte lokalitet(er)
 • Planlegge og koordinere drift og operasjoner
 • Sørge for optimal utnyttelse av tilgjengelige ressurser
 • Produksjons- og kvalitetsoppfølging
 • Personal- og HMS-ansvar

 

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper

 • Gode lederegenskaper
 • Fagbrev og solid erfaring innen akvakultur
 • Selvgående, beslutningsdyktig og løsningsorientert
 • Være en god rollemodell, og være tydelig på forventninger, mål og ansvarsforhold
 • Stort engasjement, stor arbeidskapasitet og lojal
 • Ha HMS-forståelse, være strukturert og nøyaktig.
 • Beherske norsk som arbeidsspråk, både muntlig og skriftlig

 

 Vi tilbyr

 • En interessant jobb i et selskap i vekst, i en framtidsrettet bransje
 • Godt kollegialt miljø hvor det er stort fokus på engasjement, arbeidsmiljø, resultatoppnåelse og fiskehelse
 • Konkurransedyktig lønn og gode forsikrings- og pensjonsordninger

 

Personlig egnethet vil vektlegges i utvelgelsen.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til daglig leder: Erik Sommerli – erik@ballangensjofarm.no – 905 24 019.

Søknad med CV sendes: toreinar@ballangensjofarm.no – innen 10.05.20