2021

Våren: Ble sertifisert etter ASC standardene (Aquaculture Stewardship Council). Høsten: Tilvekstsenteret åpnet.