2019

Alle anleggene våre ble kraftig angrepet av giftalgen som kom inn Ofotfjorden i mai 2019. Det meste av fisken døde.