Skip to main content

Støtte til markering av D-dagen

Støtte til markering av D-dagen

Forsvarets Veterantjeneste (FVT) i samarbeid med Norges ambassade i Frankrike arrangerte i juni en reise til Normandie i anledning markering av landgangen i Normandie 80 år (D-dagen). Til denne reisen bidro vi økonomisk slik at egenandelen for deltakerne kunne være så lav som mulig.

Reisen er et tiltak i arbeidet med veteran-ivaretakelse gjennom heder og anerkjennelse, og er avgrenset til en gruppe på 30 veteraner fra internasjonale operasjoner, som representasjon sammen med den offisielle norske delegasjonen ved de respektive markeringene.

Norges Veteranforbund for internasjonale operasjoner (NVIO) avd. Ofoten deltok i arrangementskomiteen og stilte med 5 deltakere på arrangementet.