Skip to main content

Søk- og redningsbåt

Søk- og redningsbåt

Ballangen Sjøfarm sammen med flere, har bidratt til at Ballangen Røde Kors har kunnet anskaffet seg en søk- og redningsbåt.

Med økende skipstrafikk og bruk av fritidsfartøy i Ofotfjorden er dette en viktig ressurs å ha i nærheten med tanke på at nærmeste redningsskøyte har base i Harstad.  I tillegg har vi mange ferskvann i nærområdet som brukes aktivt av innbyggerne og tilreisende.