Øvelse i Jevik

Øvelse i Jevik

Det er nettopp gjennomført brann øvelse og beredskapsøvelse rømming i Jevik.

Under brann øvelsen ble nedre del av flåten røyklagt og flåten måtte evakueres. De fikk også oppleve hvor vanskelig det kan være å orientere seg i et røyklagt rom.

Som en del av rømmingsøvelsen ble det hengt ut 3 markører i nota som illustrerte hull på størrelsen 15×15 cm. Her fikk de testet beredskapsplan for rømming i form av opplining av skadestedet, varsling til Fiskeridirektoratet og garnsetting.