Kigok – ny brosjyre

Kigok – ny brosjyre

Kigok som representerer opplæringskontoret for midtre Nordland (OKFM) og KiG har laget en interaktiv brosjyre som viser jobben de gjør og at de fungerer som koordinator mellom bedriftene, lærlingene, skoleverket og myndighetene.

Vi samarbeider tett med Kigok og synes de gjør en strålende jobb med å bistå og utdanne akvateknikere og havbruksteknikere.

Her kan du se den nyeste brosjyren:

https://www.visbrosjyre.no/kig-ok/WebView/