NOFIR – et renere kystmiljø 2020

NOFIR – et renere kystmiljø 2020

Vi tar ansvar for miljøet og leverte inn 25 064 kg kassert tauverk og nøter slik at de kan gjenvinnes.

Leveransen i 2020 førte til en total miljøgevinst på:

  • redusert oljeforbruk 25 064 kg.
  • redusert CO2 utslipp 25 064 kg.