Skip to main content

NOFIR – et renere kystmiljø 2017

NOFIR – et renere kystmiljø 2017

Vi tar ansvar for miljøet og leverte inn 13 794 kg kassert tauverk slik at de kan gjenvinnes.

Leveransen i 2017 førte til en total miljøgevinst på:

  • redusert oljeforbruk 23 450 kg.
  • redusert CO2 utslipp 49 658 kg.