NOFIR – et renere kystmiljø 2016

NOFIR – et renere kystmiljø 2016

Vi tar ansvar for miljøet og leverte inn 15 556 kg kasserte nøter slik at de kan gjenvinnes.

Leveransen i 2016 førte til en total miljøgevinst på:
– redusert oljeforbruk 26 445 kg.
– redusert CO2 utslipp 56 002 kg.