Lokalitet Pundsvik-I 45060 er nå ASC-sertifisert!

Lokalitet Pundsvik-I 45060 er nå ASC-sertifisert!

Fra og med 08.07.2022 er lokalitet Pundsvik-I sertifisert i henhold til ASC-standarden.

I slutten av mars i år ble lokaliteten revidert av DNV (Det Norske Veritas) som nå har godkjent lokaliteten i henhold ASC-standarden.

Aquaculture Stewardship Council (ASC) utvikler og forvalter en av de strengeste standardene i oppdrettsbransjen. Denne standarden inkluderer hundrevis av krav som dekker potensielle konsekvenser av akvakultur – blant annet ivaretagelse av dyreliv og miljø, ansvarlig innkjøp av fôr, sykdomsforebygging, dyrevelferd, rettferdig behandling og lønn for arbeidere og opprettholdelse av positive relasjoner med omgivelsene.

Alle rapportene etter revisjon samt sertifikat ligger tilgjengelig for alle som ønsker innsyn på nettsiden til ASC.

Link:https://www.asc-aqua.org/find-a-farm/ASC01874/

I dag er 4 av 5 lokaliteter som Ballangen Sjøfarm drifter ASC-sertifisert og det skal jobbes videre med å få sertifisering på den siste!