Informasjonsmøte 28. oktober kl. 18.00

Informasjonsmøte 28. oktober kl. 18.00

Invitasjon til informasjonsmøte torsdag den 28. oktober 2021 kl 18.00 ved Ballangen Sjøfarm sitt hovedkontor v/Fornes

Dette gjelder alle som har felles interesser i områdene rundt våre produksjonsanlegg Tortenneset og Kvernes i Narvik kommune. Alle brukere av nærområdet, naboer, lag og foreninger, interesseorganisasjoner og næringsutøvere, samt kommunen inviteres til å delta på møtet med Ballangen Sjøfarm.

Hensikten med møtet er informere om bedriften og dens produksjon som foregår på våre lokaliteter. Vi ønsker å informere om forebyggende fiskehelsearbeid og hvordan Ballangen Sjøfarm jobber for å ivareta miljø og naturmangfold. Vi ønsker med dette møtet og opprette en dialog med de som måtte ha felles interesser i de områder vi har virksomhet.

Deltakerne oppfordres til å komme med innspill og spørsmål til møte i forkant.

Påmelding innen 21.10.21. 

Påmelding: Mail: kentdavid@ballangensjofarm.no eller mobil: 916 29 126

Agenda for stakeholdermøte:

  • Åpning av møte
  • Kort presentasjon av Ballangen Sjøfarm
  • Presentasjon av lokalitetene Tortenneset og Kvernes
  • Presentasjon av ASC standarden
  • Ballangen Sjøfarm sine rutiner for innkommende klager
  • Spørsmål og svar fra stakeholders