Informasjonsmøte 2. mars kl. 18.00

Informasjonsmøte 2. mars kl. 18.00

Invitasjon til informasjonsmøte onsdag den 2. mars 2022 kl. 18.00 ved Ballangen Sjøfarm sitt hovedkontor v/Fornes

Dette gjelder alle som har felles interesser i områdene rundt våre produksjonsanlegg Tortenneset, Kvernes, Pundsvik-I og Jevik i Narvik kommune, samt Tjukkeneset i Evenes kommune.

Alle brukere av nærområdet, naboer, lag og foreninger, interesseorganisasjoner og næringsutøvere, samt kommunen inviteres til å delta på møtet med Ballangen Sjøfarm.

Hensikten med møtet er informere om bedriften og dens produksjon som foregår på våre lokaliteter. Vi ønsker å informere om forebyggende fiskehelsearbeid og hvordan Ballangen Sjøfarm jobber for å ivareta miljø og naturmangfold. Vi ønsker med dette møtet og opprette en dialog med de som måtte ha felles interesser i de områder vi har virksomhet.

Deltakerne oppfordres til å komme med innspill og spørsmål til møte i forkant.

Påmelding: Mail: kentdavid@ballangensjofarm.no eller mobil: 916 29 126

Frist for påmelding: 28.02.22

Agenda for møte:

  • Åpning av møte
  • Kort presentasjon av Ballangen Sjøfarm
  • Presentasjon av våre lokaliteter
  • Miljøundersøkelser
  • Parasittkontroll og behandlinger
  • Ballangen Sjøfarm sine rutiner for innkommende klager
  • Presentasjon av ASC standarden
  • Spørsmål fra deltagerne