GlobalG.A.P Sertifisert 2017

GlobalG.A.P Sertifisert 2017

Ballangen Sjøfarm ble i mai 2017 sertifisert etter GlobalGAP standarden (Global good agricultural practices).

http://www.globalgap.org/uk_en/

Ballangen Sjøfarm er stolt og fornøyd over å kunne dokumentere hvilke høye krav vi produserer etter.

Arbeidet med å systematisere og forbedre alle rutiner i produksjonen for å oppnå de strenge kravene GlobalGAP stiller har tatt ca. 1 år. Det er Det Norske Veritas AS (DNV) som har sertifisert vår matfiskproduksjon etter GlobalGAP standarden.

GlobalGAP er en standard som omfatter alle ledd i produksjonen. Stamfisk, rogn, matfisk, slakteri, foredling, salg, fôr og andre leverandører. Standarden sikrer matvaresikkerhet, minimal miljø påvirkning, etterlevelse av god dyrevelferd og arbeidernes helse og sikkerhet.

Sertifiseringen er også viktig for våre kunder som setter svært høye krav til kvalitet og dokumentasjon.

To fornøyde driftsledere – Knut-Inge Nicolaysen og Daniel Bakke – med sertifiseringsbeviset  fra DNV.