Førstehjelpsøvelse på Tortenneset

Førstehjelpsøvelse på Tortenneset

Det har blant annet vært førstehjelpsøvelse på Tortenneset.

Casen var en person med hodeskade som måtte fraktes til land på båre ved bruk av tilgjengelig båt på anlegget.

En veldig nyttig erfaring å ta med seg videre, håper vi aldri får bruk for den.