Skip to main content

Førstehjelpskurs

Førstehjelpskurs

Iht kompetansekravene våre så skal alle ansatte gjennom førstehjelpskurs annen hvert år. I juni og juli har Roger hos Førstehjelpspartner arrangert to kurs for oss.

Følgende temaer har de vært gjennom:

  • Undersøkelse
  • Bevisstløshet
  • HLR
  • Hjertestarter
  • Brannskader
  • Strømskader
  • Nedkjøling