Skip to main content

Fjernfôring

Fjernfôring

I nær fremtid skal vi starte med fjernfôring av fisken og dette rommet på Fornes skal «fylles» med dataskjermer. 

Fjernfôring består i hovedsak å fôre fisken fra land. 

Prosessen følges nøye gjennom store dataskjermer. De som sitter på fjernfôring følger også med på oksygennivået og strømforholdene, noe som er viktig for å kunne optimalisere fôringen.

Fjernfôring er en løsning som flere og flere oppdrettsaktører velger for å sikre enhetlig fôring og bedre drift av lokaliteter. 

Med flere fôringstimer og reduksjon i antall tapte fôringsdager blir det bedre tilvekst på fisken.