Skip to main content

Brattland Subfeeder

Brattland Subfeeder

Vi tester ut et nytt verktøy på Kvernes og Tjukkeneset, Subfeeder.

Den skal blant annet gi bedre fiskevelferd i form av mindre lakselus, bedre oksygentilførsel under fôring og mindre stress.

I tillegg gir den mindre svinn på fôret pga ingen vindavdrift eller sterk strøm.

Energiforbruket minskes ved at blåsetrykket ved fôring kan reduseres med opptil 50%.

Luselarven svømmer mot lyset i overflaten når den er klar til å feste seg, men med Subfeeder som senkes 6 – 8 meter ned i merden før fôringen starter, får vi fisken dypere og mindre lusepåslag. Fisken fôres i vann med god utskiftning av oksygen og lite lus.                        Måkene blir fraværende da de ikke får tak i pellets, så ved å fôre fisken under vann vil stressnivået gå ned.

Teknisk informasjon:

  • Har en vannpumpe drevet av sentralfôringsanlegg.
  • Ingen elektroniske tilkobling nødvendig
  • Meget driftssikker
  • Lyddempet fôring
  • Tilnærmet vedlikeholdsfri
  • Fôringskapasitet opptil 50kg/min
  • Alle 12 fôrutløp er integrert inn i en horisontal bunnramme, uten skarpe kanter
  • I kombinasjon med dype luseskjørt og nøter kan den redusere lusepåslaget med inntil 70%