Beredskapsøvelser på Kvernes

Beredskapsøvelser på Kvernes

Mandag ble det gjennomført diverse beredskapsøvelser på Kvernes. Temaene var: brann, mann over bord, mistanke om rømming og evakuering av bevistløs person fra kjeller til båt.

Erfaringen tilsier at det er viktig å ha regelmessige øvelser slik at man blir trygger på det man skal gjøre når uhellet først er ute.