Skip to main content

ASC sertifisering for lokalitetene Tortenneset 31297 og Kvernes 28196

ASC sertifisering for lokalitetene Tortenneset 31297 og Kvernes 28196

26. januar 2022 ble lokalitetene Tortenneset og Kvernes sertifisert etter ASC standarden V1.3.

Aquaculture Stewardship Council (ASC) utvikler og forvalter de strengeste standardene i bransjen. Disse standardene inkluderer hundrevis av krav som dekker potensielle konsekvenser av akvakultur – inkludert vannkvalitet, ansvarlig innkjøp av fôr, sykdomsforebygging, dyrevelferd, rettferdig behandling og lønn for arbeidere og opprettholde positive relasjoner med omgivelsene.

Det er økende interesse for bærekraft og kvalitet i matproduksjon fra kunder, myndigheter og andre interessenter. Dette gjelder også akvakultur som står for ca. halvparten av verdens sjømatproduksjon. Bærekraft er ingen rask løsning og det stilles strenge krav til  dyrehelse, dyrevelferd, mattrygghet og -kvalitet, miljøvern og sosialt ansvar.  Alle aktører i akvakultur – fra produsenter, foredlere, grossister til distributører – må kunne bevise sin ansvarlighet og sitt bidrag til næringen.

  • ASC standarden dekker forhold som miljø, etikk, sosialt ansvar, dyrevelferd og økonomiske betingelser
  • ASC standarden dekker alle typer produksjonssystemer både resirkulerings- og gjennomstrømmingsanlegg – hver fisk har sin egen ASC standard
  • Med denne standarden kan selskapet dokumentere sitt systematiske arbeid for bærekraft

Videre skal det jobbes målrettet med sertifisering av resterende lokaliteter og vi har som mål om at alle lokaliteter er sertifisert i løpet av 2023.

For mer informasjon og innsyn til rapporter og sertifikat se:

Tortenneset: https://www.asc-aqua.org/find-a-farm/ASC01778/

Kvernes: https://www.asc-aqua.org/find-a-farm/ASC01777/