2022

Kaianlegget på Fornes kom endelig på plass og ble tatt i bruk