2022

På våren tok vi for første gang i bruk luselasere på lokalitet Jevik.

Kaianlegget på Fornes kom endelig på plass og ble tatt i bruk