2020

Nytt administrasjons- og verkstedbygg på Fornes ble ferdig høsten 2020