2010

Kjøp av eiendom for landanlegg til smoltanlegg