2009

Tildelt konsesjon nr 2. Mainstream kjøper ut tre 10% eiere.