Skip to main content

2001

Eiersammensetning: Ballangen Holding 36%, Ballangen Energi 34%, Meland Eiendom 10%, Aquamed 10%, Straumar 10%.
Planfase, utredning etablering av settefiskanlegg.
Søkte konsesjon for produksjon av laks og ørret.